luontopivkoti_halinaperot_logo.jpg

Kodinomaista lasten päivähoitoa, suurella sydämellä!

Luonto,

ympäristö,

lähimmäisen huomioiminen,

rakkaus,

turvallinen kasvuympäristö

ovat

tärkeimpiä ajatuksiamme.


Päivämme koostuvat tärkeistä perusasioista, jotka luovat lapselle turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Sydän ajatuksena toiminnassamme on tehdä asioita yhdessä lasten kanssa kiireettömässä ja kodinomaisessa toimintaympäristössä. Uskomme kiireettömän ilmapiirin antavan lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään ja luovan pohjan tuleville vuosille.
Toimintamme perustuu luonto- ja ympäristökasvatukseen.

Päivähoitoa pienryhmissä

Sosiaaliset taidot ja toisten huomioiminen pienissä ryhmissä, tapahtuvat lähes itsestään. Ohjatut yhteiset hetkemme sekä retkemme, opettavat meitä odottamaan vuoroaan sekä huomioimaan toisiamme.

Kiireetöntä päivähoitoa

Lapsi saa viettää kiireetöntä lapsuutta kodinomaisessa ympäristössä. Huomioimme jokaisen lapsen aktiivisena yksilönä, antamalla hänelle aikaa toteuttaa itseään ilman suuria suorituspaineita.

Luonto ja ympäristö sekä vapaa leikki on tärkeää

Lapsella on joka päivä mahdollisuus vapaaseen ja omaehtoiseen leikkiin. Hänellä on mahdollisuus jäljittelyn kautta osallistua erilaisiin arjen perustoimintoihin. Toiminnassa osana jokapäiväistä arkeamme ovat aistien kautta elämysten saaminen, sadut, lorut, laulut, taiteellinen toiminta, musiikki, rytmitys, kiireettömyys sekä rauha, ilo ja rakkaus. Piirtäminen, laulaminen, lukeminen, askarteleminen sekä runot, sadut että lorut ovat osa jokaista päiväämme.
Haluamme luoda turvallista pysyvyyttä lapselle.

Luontokasvatuksemme on arkista yhdessäoloa, vuodenkierron seuraamista ja luonnonilmiöiden ihmettelyä. Ympäristökasvatukseemme kuuluu ohjaus vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen ja kestävään elämäntapaan. Ohjaamme lasta omaksumaan ympäristöystävällisen elämäntavan.

Virikkeellisen ja turvallisen kasvuympäristön luomme yhdessä lasten vanhempien kanssa.
Pieni ryhmäkoko ja talon yhtenäinen pedagoginen varhaiskasvatus mahdollistaa yksilöllisemmän toiminnan päiväkodin lapsille sekä pienen ryhmän ansiosta mahdollistamme liikkuvamman ja joustavamman toiminnan muun muassa päiväkodin ulkopuolelle.
Ikäryhmämme jakautuu 0-6 vuotiaista lapsista, jotka opettelevat toimimaan yhdessä pienryhmissä. Päiväkoti tarjoaa 80 hoitopaikkaa 5 pienryhmässä. Ryhmäkokomme 12-16 lasta.

Luonnossa kotonaan -toiminnassa me lupaamme:

- Viettää kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä kuin säällä.
- Ulkoilla useita tunteja päivittäin.
- Retkeillä lähiluontoon vähintään kolme kertaa viikossa.
- Löytää leikkivälineet ensisijaisesti luonnosta.
- Mahdollistaa lapsen pitkäkestoisen leikin ja monipuolisen liikkumisen päivittäin.
- Aikuisen olevan lähellä lasta kunnioittaen hänen ainutlaatuisuuttaan.

- Vaalia kestävän elämäntavan arvoja.

Omassa keittiössä valmistettu luomu-/lähiruoka

Omassa keittiössä, rakkaudella valmistetut lähi- ja luomuruoka ateriamme takaavat energiaa leikille, jokaisena arkipäivänä!
Erityisruokien valmistaminen, tapahtuu myös paikan päällä.