Yksityinen päivähoito

Yksityinen päivähoito on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa, kaupungin tai kunnan valvomaa ja tukemaa päivähoitoa. Yksityinen päivähoito voi olla päiväkoti-, perhepäivä- tai ryhmäperhepäivähoitoa.

Tuet

Kela tukee yksityisessä päivähoidossa olevien lasten perheitä siten, että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja kotihoidontukeen tai yksityisen hoidon tukeen ja yli kolmevuotiaan lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen. Lisäksi osa kunnista tukee yksityistä päivähoitoa. Oman kuntasi tilanteet sekä palveluseteli mahdollisuuden voit tarkistaa helposti kuntasi nettisivuilta.

Hoitopaikan hakeminen

Päivähoitohakemus tehdään Kempeleen kunnan sähköisellä päivähoitohakemuksella. Osoitteessa http://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/va...

HaliNaperot tarjoaa kokopäiväpaikkojen, 15 ja 12 päivän sopimusten lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös päivä- ja tuntipaikkoja. Hoitopaikkaa voi hakea milloin vain, erillisiä hakuaikoja ei ole.

Muiden kuntien yksityiseen päiväkotiin haettaessa vanhemmat ovat suoraan yhteydessä valitsemaansa päiväkotiin. Päiväkoti ja perhe sopivat keskenään palvelun ehdoista.