Luonto ja ympäristö

Luontokasvatuksemme on muun muassa arkista yhdessäoloa, vuodenkierron seuraamista ja luonnonilmiöiden ihmettelyä sekä ohjaamme lasta omaksumaan ympäristöystävällisen elämäntavan.

Lasten toimintaa luonnossa ei ainoastaan ohjata vaan he pääsevät toteuttamaan luovuuttaan ja käyttämään mielikuvitustaan vapaan leikin avulla. Lapsia herätellään toiminnan kautta luontoystävällisiksi. Tutustumme myös kierrättämiseen ja kestävään kehitykseen

Meillä tehdään asioita yhdessä lasten kanssa ilman kiirettä sekä päivämme koostuvat tärkeistä perusasioista, jotka luovat lapselle turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä.